Witamy na stronie internetowej MBG Adviesbureau

Numer rachunku bankowego: NL07 INGB 0006 9854 46 . 

Właściciel konta: MBG Adviesbureau  Bic / Swift INGBNL2A

btw-id NL002461606B31

Zaświadczenie o dochodach 2020 Wersja PL
Zaświadczenie o dochodach dla klientów mieszkających na terytorium Polski
Zaswiadczenie o dochodach 2020 PL.pdf
Adobe Acrobat document 150.6 KB
Zaświadczenie o dochodach 2020 Wersja DE
Zaświadczenie o dochodach dla klientów mieszkających na terytorium Niemiec
Einkommenserklarung 2020 DE.pdf
Adobe Acrobat document 150.1 KB
Zaświadczenie o dochodach 2020 Wersja BE
Zaświadczenie o dochodach dla klientów mieszkających na terytorium Belgii
Inkomstenverklaring 2020 NL BE.pdf
Adobe Acrobat document 146.2 KB

  

Wzory zaświadczeń za poprzednie lata , znajdziecie Państwo w zakładce " Formularze i dokumenty do pobrania ".

 

https://cms.e.jimdo.com/app/s19f927d56070a07a/pc34af9e644886cf7?safemode=0&cmsEdit=1

 

Ulga abolicyjna 2021 

 

Od 1 stycznia 2021 roku Polacy pracujący w takich krajach jak m.in Holandia , Stany Zjednoczone , Rosja , Irlandia czy Wielka Brytania nie będą mogli skorzystać z ulgi abolicyjnej w takiej formie jak do tej pory.

 

Dotychczas ulga abolicyjna miała zastosowanie w przypadku gdy podatek należny w obcym kraju był wyższy niż ten wyliczony w Polsce . Beneficjentami wspomnianej ulgi byli podatnicy osiągający dochody w krajach z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustaliła metodę tzw. proporcjonalnego odliczenia.

 

Ulga miała na celu niwelowanie różnic pomiędzy metodą proporcjonalnego odliczenia a metodą wyłączenia z progresją stosowaną między innymi w rozliczeniu dochodów z terytorium Niemiec.

 

Ulga abolicyjna od 2021 roku zostanie zredukowana do maksymalnego poziomu 1360 złotych , co w praktyce oznacza jej likwidacje .

 

Eksperci prześcigają się w analizach , z których wynika iż ponad połowa podatników osiągających dochody w części krajów EU oraz w USA straci na ograniczeniu ulgi abolicyjnej . W rzeczywistości większość podatników straci , jednak nie wszyscy . Jedni stracą więcej , inni mniej , część nie odczuje zredukowania ulgi abolicyjnej wcale .

 

Przykładowo podatnicy którzy osiągnęli w Belgii dochód w granicach 8 000 euro i są rezydentami podatkowymi w Polsce , nie zapłacą za granicą do roku 2020 włącznie podatku wcale . Wszystkie zaliczki na poczet podatku dochodowego przy umiejętnym rozliczeniu trafia do podatnika. Do roku 2020 włącznie również w Polsce nie zapłacą podatku dzięki uldze abolicyjnej w poprzedniej formie . Od 2021 roku jednak przy zarobkach rzędu 34 000 złotych ( 8 000 euro ) muszą się liczyć z dopłata około 4 000 złotych .

 

To przykład z Belgii , który pokazuje grupę osób która straci najwięcej . Nie zapominajmy jednak iż jest to grupa która nie płaciła przez lata podatków wcale . Ani w Belgii , ani w Polsce dzięki wspomnianej już uldze abolicyjnej.

 

Ministerstwo Finansów argumentuje iż ograniczenie ulgi abolicyjnej jest formą uszczelnienia podatku dochodowego. W wyniku działania ulgi abolicyjnej mieliśmy do czynienia z podwójnym brakiem opodatkowania . Tak jak już np. we wspomnianej Belgii , polscy rezydenci nie płacili podatków w żadnym z wymienionych krajów. Takich przykładów jest oczywiście więcej .

Jednak w związku z licznymi zapytaniami moich klientów ja chciałbym się skupić na podatnikach osiągających dochody na terenie Holandii.

 

W związku z tym iż zredukowanie ulgi abolicyjnej dotyczy przede wszystkim polskich rezydentów podatkowych , zanim zaprezentuje kilka przykładów słów kilka o rezydencji podatkowej oraz ewentualnej rezygnacji z rezydencji podatkowej.

 

Art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa kto podlega ograniczonemu a kto nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Czyli kto podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł , a kto ma ograniczony obowiązek podatkowy i podlega tylko i wyłącznie obowiązkowi podatkowemu od dochodów osiągniętych na terytorium RP.

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terenie RP uznaje się osobę fizyczną która posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce lub przebywa w kraju dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

 

Przykład 1

 

Pan Jan mieszka na terytorium RP wraz z żoną i dziećmi . Żona pracuje w Polsce , dzieci uczęszczają w Polsce do szkoły. Pan Jan w okresie od wiosny do jesieni wyjeżdża do Holandii na zbiory truskawek . Ewidentnie Pan Jan posiada centrum interesów osobistych i gospodarczych w Polsce . Ewentualny meldunek w NL na czas zbiorów lub czasowe wymeldowanie w PL nie zmienią tego stanu rzeczy. Rezygnacja z rezydencji podatkowej w tym konkretnym wypadku nie jest możliwa.

 

Przykład 2

 

Pani Dominika pracuje w Holandii przez większość roku. Nie posiada dzieci ani partnera. Zameldowała się w Holandii i wymeldowała z polskiego adresu. Ewidentnie w tym wypadku Pani Dominika posiada centrum interesów osobistych i gospodarczych w Holandii.

Jeżeli Pani Dominika nie zapomniała poinformować w odpowiedni sposób i w odpowiedniej formie US w Polsce o wyjeździe za granice , może zrezygnować z rezydencji podatkowej w Polsce.

 

Przykład 3

 

Pan Adam mieszka z żoną i córką w Szczecinie , i od wielu lat pracuje w Holandii w interwałach 6 tygodni pracy 2 tygodnie urlopu. Żona pracuje w Polsce , córka uczęszcza do szkoły w Szczecinie. Pan Adam zameldował się w Holandii w poprzednim roku . Posiada samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi , opłaca podatek drogowy w NL. Wymeldował się w roku obecnym z polskiego adresu w Szczecinie celem rezygnacji z rezydencji podatkowej w Polsce.

Pan Adam nie może jednak zrezygnować z rezydencji podatkowej w Polsce w ten sposób ponieważ jego centrum interesów osobistych i gospodarczych jest na terytorium RP .

 

Pan Adam mógłby zrezygnować z rezydencji w przypadku gdy jego żona i córka przeniosłaby się do NL lub gdy doszło by do rozwodu między małżonkami a Pan Adam nie mieszkałby z dzieckiem a tylko i wyłącznie płacił alimenty.

 

Przykład 4

 

Państwo Kowalscy pracują w Holandii przez większość roku . Od kilku miesięcy są w Holandii również zameldowani , zamierzają wyemigrować razem z dziećmi które w chwili obecnej pozostają w Polsce pod opieką rodziców. Na chwile obecną w związku z tym iż ich niepełnoletnie dzieci pozostają w Polsce i uczęszczają do tutejszej szkoły ich centrum interesów osobistych i gospodarczych pozostaje w Polsce . Nie mogą oni ubiegać się o rezygnacje z rezydencji podatkowej dopóki dzieci nie wyemigrują do NL i zaczną uczęszczać do holenderskiej szkoły.

Fakt pozostawienia w Polsce tylko i wyłącznie własnościowego mieszkania nie przeszkodzi w rezygnacji z rezydencji podatkowej .

 

Na podstawie 4 przytoczonych przykładów większość z Państwa jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie czy jest rezydentem w Polsce czy nie . I ewentualnie w jaki sposób z rezydencji podatkowej będzie można zrezygnować.

 

W dalszym ciągu jednak większości klientów nasuwa się pytanie co w przypadku gdy pozostaniemy rezydentami podatkowymi w Polsce a będziemy osiągac dochody w Holandii.

Jak wpłynie to na wynik naszego rozliczenia i co tak naprawdę oznacza powtarzane jak mantra pojęcie podwójny podatek . Czy to oznacza że jeżeli zapłaciliśmy w Holandii 2500 euro podatku w Polsce musimy zapłacić drugie tyle ? Oczywiście że nie.

 

Przeanalizowałem ostatnie 100 wykonanych przeze mnie PIT36 ZG w roku 2019 i 1/5 z nich policzyłem raz jeszcze z założeniem iż przyjmujemy zredukowaną ulgę abolicyjną.

Mówiąc wprost takie wyniki rozliczenia otrzymaliby klienci gdyby niekorzystne przepisy obowiązywały już w roku 2019 .

 

 

Poniżej prezentuje wyniki moich obliczeń.

 

Przykład 1

 

Pani Henryka pracowała przez około 7 miesięcy w roku w Holandii przy zbiorach sałaty.

Dzięki umiejętnemu rozliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu należny obliczony podatek w Polsce wyniósł 0 złotych , z zastosowaniem ulgi abolicyjnej

 

Po ponownym przeliczeniu podatku bez korzystania z ulgi abolicyjnej wynik rozliczenia jest mniej korzystny . Pani Henryka bedzie musiała dopłacić podatek w wysokości 82 złotych .

 

Przykład 2

 

Pani Dominika pracowała przez około 9 miesięcy w Holandii jako pracownik produkcji.

Dzięki umiejętnemu rozliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu należny obliczony podatek w Polsce wyniósł 0 złotych , z zastosowaniem ulgi abolicyjnej

 

Po ponownym przeliczeniu podatku bez korzystania z ulgi abolicyjnej wynik rozliczenia wyniesie również 0 złotych . Zredukowanie ulgi abolicyjnej nie ma wpływu na wynik ponieważ podatek zapłacony w Holandii okazał sie wyższy niz ten obliczony na terenie Polski .

 

Przykład 3

 

Pan Mateusz pracował przez 12 miesięcy w Holandii zbierając zamówienia.

Dzięki umiejętnemu rozliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu należny obliczony podatek w Polsce wyniósł 85 złotych do zapłaty ( z zastosowaniem ulgi abolicyjnej )

 

Po ponownym przeliczeniu podatku bez korzystania z ulgi abolicyjnej wynik rozliczenia jest mniej korzystny . Pan Mateusz będzie musiał dopłacić podatek w wysokości 223 złotych .

 

Przykład 4

 

Pani Mirosława pracowała przez około 7 miesięcy na zbiorach sałaty.

Dzięki umiejętnemu rozliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu należny obliczony podatek w Polsce wyniósł 0 złotych ( z zastosowaniem ulgi abolicyjnej )

 

Po ponownym przeliczeniu podatku bez korzystania z ulgi abolicyjnej wynik rozliczenia wyniesie również 0 złotych . Zredukowanie ulgi abolicyjnej nie ma wpływu na wynik ponieważ podatek zapłacony w Holandii okazał się wyższy niż ten obliczony na terenie Polski .

 

Przykład 5

 

Pan Patryk pracował przez pełen rok w Holandii w firmie sprzątającej

Dzięki umiejętnemu rozliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu należny obliczony podatek w Polsce wyniósł 0 złotych ( z zastosowaniem ulgi abolicyjnej )

 

Po ponownym przeliczeniu podatku bez korzystania z ulgi abolicyjnej wynik rozliczenia wyniesie również 0 złotych . Zredukowanie ulgi abolicyjnej nie ma wpływu na wynik ponieważ podatek zapłacony w Holandii okazał się wyższy niż ten obliczony na terenie Polski .

 

Reasumując

 

W większości analizowanych przeze mnie rozliczeń klientów z lat poprzednich ulga abolicyjna nie była nam potrzebna aby uniknąć dopłaty i na tej podstawie mogę stwierdzić iż w większości przypadków zmiany wprowadzone od 2021 roku nie wpłyną znacząco na sytuacje moich klientów.

 

Umiejętnie rozliczone diety i koszty uzyskania przychodów w większości przypadków wystarczały i ulga abolicyjna była niepotrzebna.

 

Warto o tym pamiętać , zanim zdecydujemy się wyemigrować z Polski razem z rodziną powinniśmy dokładnie przeanalizować swoją sytuację.

Może okazać się iż zdecydowaliśmy się wyemigrować z rodziną za granicę dla korzyści finansowych rzędu 82 lub 223 złotych . Tak jak w powyższych przykładach

 

Emigracja niesie za sobą m.in zwolnienie się z pracy współmałżonka czy zmianę szkoły dzieci z polskiej na holenderską. Jest to swoista rewolucja w naszym życiu.

 

Biorąc pod uwagę ilość zapytań klientów o ulgę abolicyjną i rezydencje podatkową można odnieść wrażenie iż powstał w tym temacie spory chaos informacyjny.

Mam nadzieję iż ten artykuł pomoże Państwu w odpowiedzi na większość nurtujących pytań.

 

Przypominam iż w 4 tygodniu stycznia rozpoczynamy składanie rozliczeń w Holandii za rok 2020 .

Wykonujemy rozliczenia na wszystkich dostępnych formularzach.

Na Państwa życzenie możemy wykonać również rozliczenie PIT36 ZG 2020.

 

Nie zapominajmy iż w przypadku dochodów rozliczanych metodą proporcjonalnego rozliczenia , mamy obowiązek wykazania ich w deklaracji PIT36 ZG również w przypadku braku dochodów w Polsce .

 

 

Michał Bartosz Ossowski

 

 

 

Rozlicz podatek za rok 2020 już dzisiaj ! Nie czekaj do 1 marca !

Rozlicz podatek w Polsce ( PIT 36ZG ) ! 

 

Jeżeli otrzymałeś już karty podatkowe ( Jaaropgaaf / Jaaropgave) od swojego pracodawcy lub jesteś w posiadaniu ostatnich odcinków wyplaty z roku 2020 ( salaris / loonstrook ) prześlij je nam wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem kontaktowym. Od 01-02-2021 składamy zeznania podatkowe dla osób zameldowanych oraz niezameldowanych ! Nie czekaj do 1 marca ! Rozlicz się już dzisiaj ! Szczegóły w zakładce "Rozliczenie podatku"

 

Złóż wniosek o dodatek do ubezpieczenia za rok 2020 już teraz ! Bez DigID , szybko tanio  i skutecznie !

 

 Od tej chwili jesteśmy w posiadaniu oprogramowania dzięki któremu twój wniosek o dodatek do ubezpieczenia za rok 2020 trafi już teraz do Belastingdienst . Dzięki temu otrzymasz decyzję szybciej niż u konkurencji. Nie czekaj . Złóż wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia już teraz. Szczegóły w zakładce "Dodatek do ubezpieczenia "


 

Zmiany ! Zmiany ! Zmiany ! 

 

Wet arbeidsmarkt in balans w skrócie WAB

( obowiązuje od 01-01-2020 )

 

W dniu 1-07-2015 roku weszła w życie ustawa " Wet werk en zekerheid " w skrócie WWZ. Ówczesny minister spraw społecznych Lodewijk Asscher przekonywał iż pracodawcy powinni pracownikom tymczasowym szybciej oferować umowy o prace na czas nieokreślony , natomiast zwolnienie osób posiadajacych stałe zatrudnienie powinno stać sie prostsze i łatwiejsze .

 

Do 01-07-2015 czyli do dnia wejscia w życie ustawy WWZ pracodawcy mogli oferować przez 3 lata tymczasowe umowy o prace i pracownicy których umowy nie zostały przedłuzone po tym okresie mogli starac się o pracę u danego pracodawcy ponownie po minimum 3 miesiącach przerwy. Po 01-07-2015 pracodawcy mogli oferować tymczasowe umowy jedynie przez okres 2 lat , a ewentualny powrót do pracy u tego samego pracodawcy wydłuzył się z 3 do 6 miesiecy .

 

Już od roku 2015 ustawa ta była krytykowana przez środowisko adwokatów prawa pracy , pracodawców , pracowników oraz polityków . Miała regulować rynek pracy , jednak skutek okazał się zgoła odmienny .

 

Większa część pracodawców nie przedłużała umowy pracownikom po 2 latach , po czym przyjmowała tych samych pracowników po 6 miesiącach przerwy . Większość zwolnionych osób przez 6 miesięcy pomiędzy zwolnieniem a ponownym podjęciem pracy pobierała zasiłek dla bezrobotnych . Innym nieporządanym zjawiskiem na masową skalę było zakładanie przez jednego właściciela kilku firm i oferowanie pracownikom umów naprzemiennie w kilku firmach , przez co okres pracy tymczasowej wydłużał sie ponad ustawowe 2 lata

 

Krótko mówiąc krytykowana od początku ustawa Wet Werk en Zekerheid okazała sie niewypałem legislacyjnym . Po ujawnieniu afery dotyczącej defraudacji zasiłków dla bezrobotnych obecnie urzędujący minister spraw społecznych Wouter Koolmees ( D66 ) znalazł się pod obstrzałem mediów i opozycji . Zmiany okazały się nieodzowne .

 

Celem regulacji rynku pracy wchodzi więc z dniem 01-01-2020 nowa ustwa " Wet Arbeidsmarkt in Balans " w skrócie ( WAB ) , przyjęta przez Wyższą izbę holenderskiego parlamentu w dniu 28-05-2019 roku . Ustawa ma na celu zmniejszyć różnice pomiedzy pracą tymczasową a pracą stałą.

 

Ustawa przywraca stan z przed 01-07-2015 w kwestii dlugości zatrudnienia tymczasowego. Pracownicy tymczasowi tak jak to było przed 01-07-2015 bedą mogli pracować rok dlużej , czyli 3 lata , a wrócic do tego samego pracodawcy bedą mogli po 3 miesiącach

W przypadku gdy umowy są krótsze niz 12 miesięczne czwarta umowa powinna byc umową stałą.

 

Aby zniechęcic pracodawców do zatrudniania pracowników tymczasowych a zachęcic do oferowania umów na czas nieokreslony ustawodawca wprowadza zmianę w wysokości składek na wypadek utraty pracy . Składki pracowników tymczasowych i pracujących na podstawie kontraktu na czas określony beda od 1-01-2020 wyższe niz pracowników pracujących na podstawie umowy o czas nieokreślony.

 

Warunki zwolnienia pracownika posiadającego stałą umowę stają się z dniem 01-01-2020 łatwiejsze i mniej kosztowne dla pracodawcy . Zwolnienie z powodu niewystarczającego funkcjonowania w połączeniu z zaburzonym stosunkiem pracy staje się ponownie możliwe.

 

Okres próbny dla kontraktów na czas nieokreslony zostaje wydłuzony z 2 miesięcy do maksymalnie 5. Dla kontraktów na czas określony o długości minimum 2 lat okres próbny zostaje wydłuzony z 2 na 3 miesiące . Okres próbny kontraktów na czas określony krótszy niż 2 lata pozostaje bez zmian.

 

Zmienia się również zasada obliczania odprawy . Według zasad obowiazujących do 01-01-2020 do odprawy mieli prawo pracownicy którzy przepracowali min 2 lata i nie poniesli winy w utracie pracy . Pracownicy pracujacy ponad 10 lat mieli prawo do wyższych odpraw.

 

Od dnia 01-01-2020 czyli od dnia wejścia w życie ustawy WAB do odprawy bedą mieli prawo wszyscy pracownicy od pierwszego dnia pracy . Nie wyłączając pracowników tymczasowych oraz osób podczas okresu próbnego . Za każdy przepracowany rok pracownik który nie poniesie winy w utracie pracy będzie miał prawo do odprawy w wysokości 1/3 miesięcznego wynagrodzenia brutto.Ponadto okres , nie będzie już zaokrąglany do pół roku , a będzie dokładnie obliczany na podstawie faktycznego czasu zatrudnienia . 

 

 

 

Uwaga ! Zmiana terminów wydawania decyzji za rok 2015 , 2016 oraz 2017 !

Dotyczy wszystkich osób które jeszcze nie otrzymały decyzji , byly niezameldowane lub zameldowane niepełny rok i odsyłaly w roku 2015 zaswiadczenie o dochodach.

 

Wszystkie te osoby sa tzw “ Kwalificerende buitenlandse belastingplichtige “

czyli kwalifikowanymi podatnikami zagranicznymi.


Belastingdienst informował w roku 2016 że wszystkie osoby ktore złozyly zeznanie do konca kwietnia otrzymaja decyzje standardowo do konca czerwca.

Tak było w latach ubieglych , i pomimo tego ze Belastingdienst ( holenderski Urząd Skarbowy ) ma ustawowo na wydanie decyzji 3 lata , w wiekszosci przypadków wydawał je w ciagu 3-6 miesiecy.

 

Niestety , nie udalo sie wydać wszystkich decyzji w pierwotnie zakładanym terminie.

 

Powódow takiego stanu rzeczy jest wiele . Zmiany wprowadzone od roku 2015 spowodowały zamieszanie w Belastingdienst.

 

Czesc klientów nie odesłała na wskazany adres zaświadczenia , pomimo że w rozliczeniu zaznaczyla że to zrobila . Do urzędu trafiały również niekompletne zaświadczenia , np bez podpisu lub pieczątki polskiego US . Często kopie w miejsce wymaganych oryginałów . Pokreślone lub nieczytelne …

 

Powodów zaistnialej sytuacji jest więcej , to tylko jedne z nich.

Według informacji z jesieni 2016 Belastingdienst informowal o tym że wyda wszystkie decyzje za rok 2015 w ciagu 12 miesiecy od daty wpłyniecia rozliczenia.

Niestety rownież w tym terminie nie udało się wydać decyzji.

W dalszym ciągu część podatnikow nie otrzymała swoich decyzji

W czerwcu 2017 kolejny już 3 raz Belastingdienst podał informacje o przesunięciu terminów.
Poinformował że wszystkie osoby ktore czekają 12 miesięcy lub dlużej po skontaktowaniu się z Belastingdienst telefonicznie otrzymają w ciągu 8 tygodni decyzje.


Niestety również tym razem Belastingdienst nie był w stanie wywiązać sie , i wydać wszystkich decyzji.

 

Belastingdienst nie jest w stanie wydać decyzji w uprzednio deklarowanych terminach .

W związku z tym korzysta z możliwosci wydania decyzji definitywnej w ciagu 3 lat .

Dotyczy to wszystkich osób które nie otrzymały do tej pory decyzji . Termin zaczyna bieg w dniu wpłyniecia rozliczenia i zaświadczenia . Ostatnie osoby otrzymają w związku z tym decyzje za rok 2015 w 2019 roku. Holenderski Urząd Skarbowy ma prawo podjąc takie decyzje , bez koniecznosci zmian legislacyjnych.

 

Ustawowy termin na wydanie decyzji to 3 lata , o czym większosc klientów nie wie.

Klienci przyzwyczajeni w latach poprzednich do tego ze decyzje byly wydawane w ciagu 3-6 miesiecy mają problem ze zrozumieniem zaistnialej sytuacji.

 

Wszystko wskazuje na to ze decyzje za rok 2016 rownież mogą zostac wydane w terminie do lat 3 . Podczas rozmów telefonicznych z Belastingdienst uslyszałem wielokrotnie ze być moze Belastingdienst skorzysta z takiej mozliwosci .

 

Mam nadzieje ze w powyższym tekscie odnajdziecie Panstwo odpowiedzi na wszystkie nasuwajace sie pytania w związku z terminem wydania decyzji za lata 2015 , 2016 oraz 2017  .

Michal Bartosz Ossowski

 

 

"Kwalificerend buitenlandse belastingplichtige" czyli kwalifikowany podatnik zagraniczny.

 

Z dniem 01-01-2015 roku uleglo zmianie wiele przepisow podatkowych a najwazniejsza zmiana dla naszych klientow jest pojawienie sie tzw "kwalificerend buitenlandse belastingplichtige ". Zmiany dotycza osob niezameldowanych lub zameldowanych tylko przez czesc roku w Holandii. Osoby skladajace zeznanie podatkowe za rok 2015 lub 2016 nie beda mogly juz same wybierac czy chca byc rezydentem podatkowym w Krolestwie Niederlandow czy tez nie. W swietle nowych przepisow aby ubiegac sie o ulgi podatkowe na rowni z rezydentami podatkowymi nalezy spelnic szereg warunkow , mianowicie :

  • mieszkac w jednym z krajow UE , w Lichtenstein , Norwegi , Islandii , Szwajcari , wyspach Bonaire , Sint Eustatius lub Saba.

  • osiagnac conajmniej 90 % globalnych dochodow w Krolestwie Niederlandow.

  • Potrafic udowodnic kryterium 90 % dochodow poprzez wypelnienie i odeslanie do holenderskiego urzedu skarbowego zaswiadczenia o dochodach.

 

Oznacza to w praktyce ze kazda osoba niezameldowana ( lub zameldowana przez czesc roku ) aby moc skorzystac z pelnych ulg podatkowych na rowni z osobami zameldowanymi przez caly rok musi zostac zakwalifikowana jako kwalifikowany podatnik zagraniczny.W zalaczniku znajdziecie Panstwo zaswiadczenie o dochodach za lata 2015-2016 w jezyku polskim . Osoby ktore spelniaja kryterium 90 % procent dochodu proszone sa o wypelnienie , i odeslanie podstemplowanego przez polski Urzad Skarbowy zaswiadczenia na adres Belastingdienst. Zaswiadczenie to musi zostac wg wytycznych Belastingdienst wyslane przez zlozeniem zeznania podatkowego lub najpozniej w tym samym czasie. Jezeli z niezaleznych przyczyn nie jest to mozliwe nalezy odeslac zaswiadczenie niezwlocznie po zlozeniu zeznania podatkowego . 

 

Ponizej podajemy adres holenderskiego Urzedu Skarbowego na ktory nalezy odeslac wypelnione zaswiadczenia. 

 

Belastingdienst/kantoor Buitenland

Postbus 2577

 

6401 DB Heerlen

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Copyright MBG Adviesbureau 2013-2021 Wszelkie prawa zastrzeżone