Witamy na stronie internetowej MBG Adviesbureau

Numer rachunku bankowego: NL07 INGB 0006 9854 46 . 

Właściciel konta: MBG Adviesbureau  Bic / Swift INGBNL2A

btw-id NL002461606B31

 

Zaświadczenie o dochodach za rok 2023 - polska wersja.
zaswiadczenie_o_dochdach_ib0591z31folpol
Adobe Acrobat document 163.9 KB
Zaświadczenie o dochodach za rok 2023 - niemiecka wersja
einkom_besch_steuerflicht_ausland_ib0591
Adobe Acrobat document 166.3 KB
Zaświadczenie o dochodach za rok 2023 - belgijska wersja.
inkomverkl_kwalifi_buitl_belastpl_ib0591
Adobe Acrobat document 162.0 KB

Rozlicz podatek za rok 2022 już dzisiaj ! Nie czekaj do 1 marca !

 

Jeżeli otrzymałeś już karty podatkowe ( Jaaropgaaf / Jaaropgave) od swojego pracodawcy lub jesteś w posiadaniu ostatnich odcinków wypłat z roku 2022 ( salaris / loonstrook ) prześlij je nam wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem kontaktowym. Od 01-02-2023 składamy zeznania podatkowe dla osób zameldowanych oraz niezameldowanych ! Nie czekaj do 1 marca ! Rozlicz się już dzisiaj ! Szczegóły w zakładce " Rozliczenie podatku NL "

 

Od 16-01-2023 składamy również zeznania podatkowe w Polsce za rok 2022 i lata ubiegłe.

 

Osoby niezameldowane lub zameldowane niepełny rok zobligowane są również do wykonania rozliczenia podatkowego w Polsce , bez którego nie uzyskają niezbędnego zaświadczenia o dochodach.

 

Więcej na ten temat w zakładce „ Rozliczenie podatku PL „

 

Złóż wniosek o dodatek do ubezpieczenia za rok 2022 już teraz !

Bez DigID , szybko tanio i skutecznie !

 

Jeżeli byłeś / byłaś ubezpieczona w Holandii w roku ubiegłym i twoje łączne dochody w roku 2022 nie przekraczają 31 998 Euro , masz prawo do dodatku do ubezpieczenia.

 

Więcej na ten temat w zakładce „ Dodatek do ubezpieczenia ZORGTOESLAG „

 

 

 

Ulga abolicyjna 2021

 

Od 1 stycznia 2021 roku Polacy pracujący w takich krajach jak między innymi Holandia , Stany Zjednoczone , Rosja , Irlandia czy Wielka Brytania nie będą mogli skorzystać z ulgi abolicyjnej w takiej formie jak do tej pory.

 

Dotychczas ulga abolicyjna miała zastosowanie w przypadku gdy podatek należny w obcym kraju był wyższy niż ten wyliczony w Polsce . Beneficjentami wspomnianej ulgi byli podatnicy osiągający dochody w krajach z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustaliła metodę tzw. proporcjonalnego odliczenia.

 

Ulga miała na celu niwelowanie różnic pomiędzy metodą proporcjonalnego odliczenia a metodą wyłączenia z progresją stosowaną między innymi w rozliczeniu dochodów z terytorium Niemiec.

 

Ulga abolicyjna od 2021 roku zostanie zredukowana do maksymalnego poziomu 1360 złotych , co w praktyce oznacza jej likwidacje .

 

Eksperci prześcigają się w analizach , z których wynika iż ponad połowa podatników osiągających dochody w części krajów EU oraz w USA straci na ograniczeniu ulgi abolicyjnej . W rzeczywistości większość podatników straci , jednak nie wszyscy . Jedni stracą więcej , inni mniej , część nie odczuje zredukowania ulgi abolicyjnej wcale .

 

Przykładowo podatnicy którzy osiągnęli w Belgii dochód w granicach 8 000 euro i są rezydentami podatkowymi w Polsce , nie zapłacą za granicą do roku 2020 włącznie podatku wcale . Wszystkie zaliczki na poczet podatku dochodowego przy umiejętnym rozliczeniu trafia do podatnika. Do roku 2020 włącznie również w Polsce nie zapłacą podatku dzięki uldze abolicyjnej w poprzedniej formie . Od 2021 roku jednak przy zarobkach rzędu 34 000 złotych ( 8 000 euro ) muszą się liczyć z dopłata około 4 000 złotych .

 

To przykład z Belgii , który pokazuje grupę osób która straci najwięcej . Nie zapominajmy jednak iż jest to grupa która nie płaciła przez lata podatków wcale . Ani w Belgii , ani w Polsce dzięki wspomnianej już uldze abolicyjnej.

 

Ministerstwo Finansów argumentuje iż ograniczenie ulgi abolicyjnej jest formą uszczelnienia podatku dochodowego. W wyniku działania ulgi abolicyjnej mieliśmy do czynienia z podwójnym brakiem opodatkowania . Tak jak już np. we wspomnianej Belgii , polscy rezydenci nie płacili podatków w żadnym z wymienionych krajów. Takich przykładów jest oczywiście więcej .

Jednak w związku z licznymi zapytaniami moich klientów ja chciałbym się skupić na podatnikach osiągających dochody na terenie Holandii.

 

W związku z tym iż zredukowanie ulgi abolicyjnej dotyczy przede wszystkim polskich rezydentów podatkowych , zanim zaprezentuje kilka przykładów słów kilka o rezydencji podatkowej oraz ewentualnej rezygnacji z rezydencji podatkowej.

 

Art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa kto podlega ograniczonemu a kto nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Czyli kto podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia ich źródeł , a kto ma ograniczony obowiązek podatkowy i podlega tylko i wyłącznie obowiązkowi podatkowemu od dochodów osiągniętych na terytorium RP.

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terenie RP uznaje się osobę fizyczną która posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce lub przebywa w kraju dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym.

 

Przykład 1

 

Pan Jan mieszka na terytorium RP wraz z żoną i dziećmi . Żona pracuje w Polsce , dzieci uczęszczają w Polsce do szkoły. Pan Jan w okresie od wiosny do jesieni wyjeżdża do Holandii na zbiory truskawek . Ewidentnie Pan Jan posiada centrum interesów osobistych i gospodarczych w Polsce . Ewentualny meldunek w NL na czas zbiorów lub czasowe wymeldowanie w PL nie zmienią tego stanu rzeczy. Rezygnacja z rezydencji podatkowej w tym konkretnym wypadku nie jest możliwa.

 

Przykład 2

 

Pani Dominika pracuje w Holandii przez większość roku. Nie posiada dzieci ani partnera. Zameldowała się w Holandii i wymeldowała z polskiego adresu. Ewidentnie w tym wypadku Pani Dominika posiada centrum interesów osobistych i gospodarczych w Holandii.

Jeżeli Pani Dominika nie zapomniała poinformować w odpowiedni sposób i w odpowiedniej formie US w Polsce o wyjeździe za granice , może zrezygnować z rezydencji podatkowej w Polsce.

 

Przykład 3

 

Pan Adam mieszka z żoną i córką w Szczecinie , i od wielu lat pracuje w Holandii w interwałach 6 tygodni pracy 2 tygodnie urlopu. Żona pracuje w Polsce , córka uczęszcza do szkoły w Szczecinie. Pan Adam zameldował się w Holandii w poprzednim roku . Posiada samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi , opłaca podatek drogowy w NL. Wymeldował się w roku obecnym z polskiego adresu w Szczecinie celem rezygnacji z rezydencji podatkowej w Polsce.

Pan Adam nie może jednak zrezygnować z rezydencji podatkowej w Polsce w ten sposób ponieważ jego centrum interesów osobistych i gospodarczych jest na terytorium RP .

 

Pan Adam mógłby zrezygnować z rezydencji w przypadku gdy jego żona i córka przeniosłaby się do NL lub gdy doszło by do rozwodu między małżonkami a Pan Adam nie mieszkałby z dzieckiem a tylko i wyłącznie płacił alimenty.

 

Przykład 4

 

Państwo Kowalscy pracują w Holandii przez większość roku . Od kilku miesięcy są w Holandii również zameldowani , zamierzają wyemigrować razem z dziećmi które w chwili obecnej pozostają w Polsce pod opieką rodziców. Na chwile obecną w związku z tym iż ich niepełnoletnie dzieci pozostają w Polsce i uczęszczają do tutejszej szkoły ich centrum interesów osobistych i gospodarczych pozostaje w Polsce . Nie mogą oni ubiegać się o rezygnacje z rezydencji podatkowej dopóki dzieci nie wyemigrują do NL i zaczną uczęszczać do holenderskiej szkoły.

Fakt pozostawienia w Polsce tylko i wyłącznie własnościowego mieszkania nie przeszkodzi w rezygnacji z rezydencji podatkowej .

 

Na podstawie 4 przytoczonych przykładów większość z Państwa jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie czy jest rezydentem w Polsce czy nie . I ewentualnie w jaki sposób z rezydencji podatkowej będzie można zrezygnować.

 

W dalszym ciągu jednak większości klientów nasuwa się pytanie co w przypadku gdy pozostaniemy rezydentami podatkowymi w Polsce a będziemy osiągać dochody w Holandii.

Jak wpłynie to na wynik naszego rozliczenia i co tak naprawdę oznacza powtarzane jak mantra pojęcie podwójny podatek . Czy to oznacza że jeżeli zapłaciliśmy w Holandii 2500 euro podatku w Polsce musimy zapłacić drugie tyle ? Oczywiście że nie.

 

Przeanalizowałem ostatnie 100 wykonanych przeze mnie PIT36 ZG w roku 2019 i 1/5 z nich policzyłem raz jeszcze z założeniem iż przyjmujemy zredukowaną ulgę abolicyjną.

Mówiąc wprost takie wyniki rozliczenia otrzymaliby klienci gdyby niekorzystne przepisy obowiązywały już w roku 2019 .

 

Poniżej prezentuje wyniki moich obliczeń.

 

Przykład 1

 

Pani Henryka pracowała przez około 7 miesięcy w roku w Holandii przy zbiorach sałaty.

Dzięki umiejętnemu rozliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu należny obliczony podatek w Polsce wyniósł 0 złotych , z zastosowaniem ulgi abolicyjnej

 

Po ponownym przeliczeniu podatku bez korzystania z ulgi abolicyjnej wynik rozliczenia jest mniej korzystny . Pani Henryka będzie musiała dopłacić podatek w wysokości 82 złotych .

 

Przykład 2

 

Pani Dominika pracowała przez około 9 miesięcy w Holandii jako pracownik produkcji.

Dzięki umiejętnemu rozliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu należny obliczony podatek w Polsce wyniósł 0 złotych , z zastosowaniem ulgi abolicyjnej

 

Po ponownym przeliczeniu podatku bez korzystania z ulgi abolicyjnej wynik rozliczenia wyniesie również 0 złotych . Zredukowanie ulgi abolicyjnej nie ma wpływu na wynik ponieważ podatek zapłacony w Holandii okazał sie wyższy niz ten obliczony na terenie Polski .

 

Przykład 3

 

Pan Mateusz pracował przez 12 miesięcy w Holandii zbierając zamówienia.

Dzięki umiejętnemu rozliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu należny obliczony podatek w Polsce wyniósł 85 złotych do zapłaty ( z zastosowaniem ulgi abolicyjnej )

 

Po ponownym przeliczeniu podatku bez korzystania z ulgi abolicyjnej wynik rozliczenia jest mniej korzystny . Pan Mateusz będzie musiał dopłacić podatek w wysokości 223 złotych .

 

Przykład 4

 

Pani Mirosława pracowała przez około 7 miesięcy na zbiorach sałaty.

Dzięki umiejętnemu rozliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu należny obliczony podatek w Polsce wyniósł 0 złotych ( z zastosowaniem ulgi abolicyjnej )

 

Po ponownym przeliczeniu podatku bez korzystania z ulgi abolicyjnej wynik rozliczenia wyniesie również 0 złotych . Zredukowanie ulgi abolicyjnej nie ma wpływu na wynik ponieważ podatek zapłacony w Holandii okazał się wyższy niż ten obliczony na terenie Polski .

 

Przykład 5

 

Pan Patryk pracował przez pełen rok w Holandii w firmie sprzątającej

Dzięki umiejętnemu rozliczeniu diet i kosztów uzyskania przychodu należny obliczony podatek w Polsce wyniósł 0 złotych ( z zastosowaniem ulgi abolicyjnej )

 

Po ponownym przeliczeniu podatku bez korzystania z ulgi abolicyjnej wynik rozliczenia wyniesie również 0 złotych . Zredukowanie ulgi abolicyjnej nie ma wpływu na wynik ponieważ podatek zapłacony w Holandii okazał się wyższy niż ten obliczony na terenie Polski .

 

Reasumując

 

W większości analizowanych przeze mnie rozliczeń klientów z lat poprzednich ulga abolicyjna nie była nam potrzebna aby uniknąć dopłaty i na tej podstawie mogę stwierdzić iż w większości przypadków zmiany wprowadzone od 2021 roku nie wpłyną znacząco na sytuacje moich klientów.

 

Umiejętnie rozliczone diety i koszty uzyskania przychodów w większości przypadków wystarczały i ulga abolicyjna była niepotrzebna.

 

Warto o tym pamiętać , zanim zdecydujemy się wyemigrować z Polski razem z rodziną powinniśmy dokładnie przeanalizować swoją sytuację.

Może okazać się iż zdecydowaliśmy się wyemigrować z rodziną za granicę dla korzyści finansowych rzędu 82 lub 223 złotych . Tak jak w powyższych przykładach

 

Emigracja niesie za sobą między innymi zwolnienie się z pracy współmałżonka czy zmianę szkoły dzieci z polskiej na holenderską. Jest to swoista rewolucja w naszym życiu.

 

Biorąc pod uwagę ilość zapytań klientów o ulgę abolicyjną i rezydencje podatkową można odnieść wrażenie iż powstał w tym temacie spory chaos informacyjny.

Mam nadzieję iż ten artykuł pomoże Państwu w odpowiedzi na większość nurtujących pytań.

 

Przypominam iż w 4 tygodniu stycznia rozpoczynamy składanie rozliczeń w Holandii za rok 2020 .

Wykonujemy rozliczenia na wszystkich dostępnych formularzach.

Na Państwa życzenie możemy wykonać również rozliczenie PIT36 ZG 2020.

 

Nie zapominajmy iż w przypadku dochodów rozliczanych metodą proporcjonalnego rozliczenia , mamy obowiązek wykazania ich w deklaracji PIT36 ZG również w przypadku braku dochodów w Polsce .

 

 

Zmiany ! Zmiany ! Zmiany !

 

Wet arbeidsmarkt in balans w skrócie WAB

( obowiązuje od 01-01-2020 )

 

W dniu 1-07-2015 roku weszła w życie ustawa " Wet werk en zekerheid " w skrócie WWZ. Ówczesny minister spraw społecznych Lodewijk Asscher przekonywał iż pracodawcy powinni pracownikom tymczasowym szybciej oferować umowy o prace na czas nieokreślony , natomiast zwolnienie osób posiadających stałe zatrudnienie powinno stać się prostsze i łatwiejsze .

 

Do 01-07-2015 czyli do dnia wejścia w życie ustawy WWZ pracodawcy mogli oferować przez 3 lata tymczasowe umowy o prace i pracownicy których umowy nie zostały przedłużone po tym okresie mogli starać się o pracę u danego pracodawcy ponownie po minimum 3 miesiącach przerwy. Po 01-07-2015 pracodawcy mogli oferować tymczasowe umowy jedynie przez okres 2 lat , a ewentualny powrót do pracy u tego samego pracodawcy wydłużył się z 3 do 6 miesięcy .

 

Już od roku 2015 ustawa ta była krytykowana przez środowisko adwokatów prawa pracy , pracodawców , pracowników oraz polityków . Miała regulować rynek pracy , jednak skutek okazał się zgoła odmienny .

 

Większa część pracodawców nie przedłużała umowy pracownikom po 2 latach , po czym przyjmowała tych samych pracowników po 6 miesiącach przerwy . Większość zwolnionych osób przez 6 miesięcy pomiędzy zwolnieniem a ponownym podjęciem pracy pobierała zasiłek dla bezrobotnych . Innym niepożądanym zjawiskiem na masową skalę było zakładanie przez jednego właściciela kilku firm i oferowanie pracownikom umów naprzemiennie w kilku firmach , przez co okres pracy tymczasowej wydłużał się ponad ustawowe 2 lata

 

Krótko mówiąc krytykowana od początku ustawa Wet Werk en Zekerheid okazała się niewypałem legislacyjnym . Po ujawnieniu afery dotyczącej defraudacji zasiłków dla bezrobotnych obecnie urzędujący minister spraw społecznych Wouter Koolmees ( D66 ) znalazł się pod obstrzałem mediów i opozycji . Zmiany okazały się nieodzowne .

 

Celem regulacji rynku pracy wchodzi więc z dniem 01-01-2020 nowa ustawa " Wet Arbeidsmarkt in Balans " w skrócie ( WAB ) , przyjęta przez Wyższą izbę holenderskiego parlamentu w dniu 28-05-2019 roku . Ustawa ma na celu zmniejszyć różnice pomiędzy pracą tymczasową a pracą stałą.

 

Ustawa przywraca stan z przed 01-07-2015 w kwestii długości zatrudnienia tymczasowego. Pracownicy tymczasowi tak jak to było przed 01-07-2015 będą mogli pracować rok dłużej , czyli 3 lata , a wrócić do tego samego pracodawcy będą mogli po 3 miesiącach

W przypadku gdy umowy są krótsze niż 12 miesięczne czwarta umowa powinna być umową stałą.

 

Aby zniechęcić pracodawców do zatrudniania pracowników tymczasowych a zachęcić do oferowania umów na czas nieokreślony ustawodawca wprowadza zmianę w wysokości składek na wypadek utraty pracy . Składki pracowników tymczasowych i pracujących na podstawie kontraktu na czas określony będą od 1-01-2020 wyższe niż pracowników pracujących na podstawie umowy o czas nieokreślony.

 

Warunki zwolnienia pracownika posiadającego stałą umowę stają się z dniem 01-01-2020 łatwiejsze i mniej kosztowne dla pracodawcy . Zwolnienie z powodu niewystarczającego funkcjonowania w połączeniu z zaburzonym stosunkiem pracy staje się ponownie możliwe.

 

Okres próbny dla kontraktów na czas nieokreślony zostaje wydłużony z 2 miesięcy do maksymalnie 5. Dla kontraktów na czas określony o długości minimum 2 lat okres próbny zostaje wydłużony z 2 na 3 miesiące . Okres próbny kontraktów na czas określony krótszy niż 2 lata pozostaje bez zmian.

 

Zmienia się również zasada obliczania odprawy . Według zasad obowiązujących do 01-01-2020 do odprawy mieli prawo pracownicy którzy przepracowali min 2 lata i nie ponieśli winy w utracie pracy . Pracownicy pracujący ponad 10 lat mieli prawo do wyższych odpraw.

 

 

Od dnia 01-01-2020 czyli od dnia wejścia w życie ustawy WAB do odprawy będą mieli prawo wszyscy pracownicy od pierwszego dnia pracy . Nie wyłączając pracowników tymczasowych oraz osób podczas okresu próbnego . Za każdy przepracowany rok pracownik który nie poniesie winy w utracie pracy będzie miał prawo do odprawy w wysokości 1/3 miesięcznego wynagrodzenia brutto. Ponadto okres , nie będzie już zaokrąglany do pół roku , a będzie dokładnie obliczany na podstawie faktycznego czasu zatrudnienia .

 

 

"Kwalificerend buitenlandse belastingplichtige" czyli kwalifikowany podatnik zagraniczny.

 

Z dniem 01-01-2015 roku uległo zmianie wiele przepisów podatkowych a najważniejsza zmiana dla naszych klientów jest pojawienie się tak zwanego "kwalificerend buitenlandse belastingplichtige ". Zmiany dotyczą osób niezameldowanych lub zameldowanych tylko przez część roku w Holandii. Osoby składające zeznanie podatkowe za rok 2015 lub 2016 nie będą mogły już same wybierać czy chcą być rezydentem podatkowym w Królestwie Niderlandów czy tez nie. W świetle nowych przepisów aby obiegać się o ulgi podatkowe na równi z rezydentami podatkowymi należny spełnić szereg warunków , mianowicie :

  • mieszkać w jednym z krajów UE , w Liechtenstein , Norwegii , Islandii , Szwajcarii , wyspach Bonaire , Sint Eustatius lub Saba.

  • osiągnąć minimum 90 % globalnych dochodów w Królestwie Niderlandów.

  • Potrafić udowodnić kryterium 90 % dochodów poprzez wypełnienie i odesłanie do holenderskiego urzędu skarbowego zaświadczenia o dochodach.

 

Oznacza to w praktyce ze każda osoba niezameldowana ( lub zameldowana przez cześć roku ) aby moc skorzystać z pełnych ulg podatkowych na równi z osobami zameldowanymi przez cały rok musi zostać zakwalifikowana jako kwalifikowany podatnik zagraniczny. Osoby które spełniają kryterium 90 % procent dochodu proszone są o wypełnienie , i odesłanie podstemplowanego przez polski Urząd Skarbowy zaświadczenia na adres Belastingdienst. Zaświadczenie to musi zostać wg wytycznych Belastingdienst wysłane przez złożeniem zeznania podatkowego lub najpóźniej w tym samym czasie. Jeżeli z niezależnych przyczyn nie jest to możliwe należny odesłać zaświadczenie niezwłocznie po złożeniu zeznania podatkowego .

 

Poniżej podajemy adres holenderskiego Urzędu Skarbowego na który należy odesłać wypełnione zaświadczenia.

 

Belastingdienst/kantoor Buitenland

Postbus 2577

6401 DB Heerlen

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

Copyright MBG Adviesbureau 2013-2024 Wszelkie prawa zastrzeżone